14 december 2019

Een bijzondere digitale ontdekkingsreis maakte ik. In een Noors krantenartikel van maart 1940 trof ik onverwacht een artikel aan over hoe De Orzel van Polen in Engeland terecht gekomen was. Het was een reis door de tijd. Tevens opgenomen een tweetal kleine correcties op de tekst in het boek. Daarnaast Lees meer…

17 november 2019

Op hoofdstuk 25/26 heb ik een waardevolle aanvulling geschreven. Informatie wat ik tegen kwam in een boek over een politicus die in 1945 betrokken was bij de Duitse overgave en een stuk van twee onderzoekers die hebben uitgediept hoe het zat met de ‘vermeende’ aantallen Duitsers in Noorwegen. Als aanvulling Lees meer…

16 oktober 2019

In voorbereiding: toevoeging aan Hoofdstuk 11 (blz. 107) Toevoeging Hoofdstuk 1: nadere informatie werd gevonden over de gebeurtenissen en tevens een foutje rechtgezet. In voorbereiding: toevoeging Hoofdstuk 7: na het lezen van een boek en diverse krantenartikels, is er meer informatie beschikbaar gekomen wat ik de lezer niet wil onthouden. Lees meer…

17 september 2019

Hoofdstuk 6 toevoeging. Op pagina 64 en 65 staat in het boek een kort verhaal over Luftflotte 5 met haar aanvallen op Noord Engeland in het kader van Unternehmen Adlertag. Bij onderzoek naar een van die gebeurtenissen stuitte ik op een bijzondere anekdote en is onder hoofdstuk 6 opgenomen. Zie Lees meer…

28 augustus 2019

Aan hoofdstuk 4 een aantal ‘wetenswaardigheden’ toegevoegd. Het hoofdstuk is daarmee meer compleet. Daarnaast toegevoegd het verhaal van de bemanning van het Nederlandse vrachtschip De Bernisse die op het moment van de invasie op 9 april 1940 in de Ofotfjord nabij Narvik lag. Hoofdstuk 5: een omissie rechtgezet

8 augustus 2019

Toegevoegd een overzicht van: Operaties die in het boek worden genoemd van de Geallieerden (Operaties) en Duitsers (Unternehmen) Vliegvelden die (toen) gebruikt werden en in het boek ook worden genoemd Toevoeging aan hoofdstuk 10 waar al verschillende anekdotes zijn opgetekend, wilde ik dit bijzonder verhaal de lezer van het boek Lees meer…

17 juli 2019

Bij het lezen van een boek stuitte ik op een persoonlijk verslag van Sjur Lindebrække wat gaat over de laatste dagen van de oorlog. Dit wilde ik de geïnteresseerde lezer niet onthouden. Om hoofdstuk 25 en 26 van het boek nog meer compleet te maken heb ik het aan de Lees meer…

9 juni 2019

Op bladzijde 251 wordt verwezen naar een gebeurtenis die plaatsvond in de laatste dagen van de oorlog. Een foto van de plaats ondersteunt het verhaal beter om de lezer een indruk te geven waar het voorval precies plaatsvond. De Noren lagen hier in een strategisch perfecte positie.

21 mei 2019

Op blz. 195 noem ik de U-boot bunker Bruno zonder teveel in te gaan op de air-raid die daarop plaatsvond. Dit heb ik uitgebreid door onder Hoofdstuk 19 hier een aanvulling op te schrijven.

17 april 2019

De kaart in hoofdstuk 3 in het boek is te klein uitgevallen. De kaart staat nu op de website onder hoofdstuk 3. Door er op te klikken wordt deze vergroot en wordt de informatie duidelijker.