Hoofdstuk 4

Voor de geïnteresseerde lezer: op pagina 43 wordt geschreven over het ‘bewaken’ van de ingang van de fjord. Dat waren de schepen van de Britse marine: De Northern Spray, De Northern Dawn, De Northern Gem, De Northern Pride en De Northern Wave van het 12de Antisubmarine Striking Force (Bron: https://www.naval-history.net/WW2Memoir-RussianConvoyCoxswain02.htm )

Verder wordt genoemd het Duitse vrachtschip wat door een Engelse prijsbemanning werd geënterd en in beslag werd genomen (blz. 41 en 43). Daarnaast wisten de Engelsen eveneens beslag te leggen op de Duitse trawlers De Friesland, De Nordland en De Blankenburg. Deze werden, begeleid door de jager De Hostile en naar Aberdeen overgevaren, waar zij in de nacht van 12 op 13 april aankwamen.

Over De Nordland: op 16 oktober 1939 was het schip, varend onder de Deense vlag gespot en aangehouden door Bjørn Fraser (zie aanvulling hoofdstuk 10), die van zijn M.F.11 overstapte op De Nordland en deze naar de Noorse kust dirigeerde. Daar kreeg de kapitein van De Nordland een boete omdat hij onder een ‘valse‘ vlag langs de Noorse kust voer. Zie voorts pagina 8 van hoofdstuk 1 voor het hoe en het waarom (bron: Glimt fra Okkupasjonen Bind 2 Farlig Kyst. Senkninger, forlis og trefninger langs Rogalandskysten 1939-45).