8 augustus 2019

Toegevoegd een overzicht van: Operaties die in het boek worden genoemd van de Geallieerden (Operaties) en Duitsers (Unternehmen) Vliegvelden die (toen) gebruikt werden en in het boek ook worden genoemd Toevoeging aan hoofdstuk 10 waar al verschillende anekdotes zijn opgetekend, wilde ik dit bijzonder verhaal de lezer van het boek eveneens niet onthouden. Maynard M. Cohen schrijft een paar regels in zijn boek A stand against tyranny Norway’s Physicians and the nazi’s over een gebeurtenis Lees verder…

17 juli 2019

Bij het lezen van een boek stuitte ik op een persoonlijk verslag van Sjur Lindebrække wat gaat over de laatste dagen van de oorlog. Dit wilde ik de geïnteresseerde lezer niet onthouden. Om hoofdstuk 25 en 26 van het boek nog meer compleet te maken heb ik het aan de website toegevoegd als extra informatie. Eveneens toegevoegd (verwerkt in een aparte pagina) in welke hoofdstukken reistips zijn opgenomen en/of interessante locaties die bezocht kunnen worden.

9 juni

Op bladzijde 251 wordt verwezen naar een gebeurtenis die plaatsvond in de laatste dagen van de oorlog. Een foto van de plaats ondersteunt het verhaal beter om de lezer een indruk te geven waar het voorval precies plaatsvond. De Noren lagen hier in een strategisch perfecte positie.

21 mei

Op blz. 195 noem ik de U-boot bunker Bruno zonder teveel in te gaan op de air-raid die daarop plaatsvond. Dit heb ik uitgebreid door onder Hoofdstuk 19 hier een aanvulling op te schrijven.

12 april 2019

Hoofdstuk 25 is een duidelijkere kaart opgenomen. Daarnaast nog een toelichting over voorgenomen operaties van de Noren om de bases BA II (en later BA III) te bevoorraden. Iets wat niet in het boek voorkomt en waar ik recent achter kwam Hoofdstuk 15 toevoeging operatie Barter

Aanvullingen

Op het hoofdstuk 22 heb ik een kaart toegevoegd zodat het voor de lezer wat duidelijker wordt. Daarnaast additionele informatie over Elg, die op een bepaald punt afweek van de anderen. Hoofdstuk 10: Mevrouw Anja Heie van een museum in Akershus uit Noorwegen was mij zeer behulpzaam bij het achterhalen van extra informatie over Paul Winnemüller en zijn vriendin Edith Larsen. Vandaag (29 maart) zond zij mij onverwacht nog meer informatie over Paul en zijn Lees verder…

Boek is klaar

Drie en een half jaar noeste arbeid: 26 hoofdstukken, totaal 288 bladzijden waarvan 262 gevuld met tekst, soms met foto’s en kaarten over verschillende gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Noorwegen. Geschiedenis, waarvan de Nederlandse lezer veelal geen weet van heeft, omdat de verhalen soms alleen in het Noors werden opgetekend. In Noorwegen heeft zich veel meer voorgedaan dan je zou vermoeden. Om je een idee te geven: alleen al 1.241 ‘special duty‘ vluchten naar Lees verder…