Updates

13 januari 2020

Een tweetal toevoegingen opgenomen. Hoofdstuk 7: uitgebreid met spionage, de activiteiten van de Abwehr en de link tussen Noorwegen en Nederland. In Hoofdstuk 19 een foto bijgevoegd. Aanvulling Hoofdstuk 6: in het boek staat op pagina 62: Op 9 april 1940 om ongeveer 5.00 uur in de ochtend werden de Noren geconfronteerd met het geluid van een vliegtuigmotor boven Fornebu… kwam toevallig tegen wat het betrof. Daarnaast in Hoofdstuk 10 een aanvulling opgenomen nadat ik Lees meer…

14 december 2019

Een bijzondere digitale ontdekkingsreis maakte ik. In een Noors krantenartikel van maart 1940 trof ik onverwacht een artikel aan over hoe De Orzel van Polen in Engeland terecht gekomen was. Het was een reis door de tijd. Tevens opgenomen een tweetal kleine correcties op de tekst in het boek. Daarnaast een toelichting hoe het heeft kunnen gebeuren dat de Noorse regering niet adequaat heeft ingegrepen op de verontrustende berichten van begin april 1940. Alles als Lees meer…

17 november 2019

Op hoofdstuk 25/26 heb ik een waardevolle aanvulling geschreven. Informatie wat ik tegen kwam in een boek over een politicus die in 1945 betrokken was bij de Duitse overgave en een stuk van twee onderzoekers die hebben uitgediept hoe het zat met de ‘vermeende’ aantallen Duitsers in Noorwegen. Als aanvulling op Hoofdstuk 4 schreef ik over De Bernisse en haar reddingsactie. Ging er (onterecht) vanuit dat het de redding betrof van de bemanning van De Lees meer…

16 oktober 2019

In voorbereiding: toevoeging aan Hoofdstuk 11 (blz. 107) Toevoeging Hoofdstuk 1: nadere informatie werd gevonden over de gebeurtenissen en tevens een foutje rechtgezet. In voorbereiding: toevoeging Hoofdstuk 7: na het lezen van een boek en diverse krantenartikels, is er meer informatie beschikbaar gekomen wat ik de lezer niet wil onthouden. Deze toevoegingen verwacht ik binnenkort te publiceren.

17 september 2019

Hoofdstuk 6 toevoeging. Op pagina 64 en 65 staat in het boek een kort verhaal over Luftflotte 5 met haar aanvallen op Noord Engeland in het kader van Unternehmen Adlertag. Bij onderzoek naar een van die gebeurtenissen stuitte ik op een bijzondere anekdote en is onder hoofdstuk 6 opgenomen. Zie verder het boek over wat er gebeurde. Nadere informatie opgenomen over de bemanning van De Bernisse (hoofdstuk 4) Hoofdstuk 3 toevoeging aan blz. 26 over Lees meer…

28 augustus 2019

Aan hoofdstuk 4 een aantal ‘wetenswaardigheden’ toegevoegd. Het hoofdstuk is daarmee meer compleet. Daarnaast toegevoegd het verhaal van de bemanning van het Nederlandse vrachtschip De Bernisse die op het moment van de invasie op 9 april 1940 in de Ofotfjord nabij Narvik lag. Hoofdstuk 5: een omissie rechtgezet

8 augustus 2019

Toegevoegd een overzicht van: Operaties die in het boek worden genoemd van de Geallieerden (Operaties) en Duitsers (Unternehmen) Vliegvelden die (toen) gebruikt werden en in het boek ook worden genoemd Toevoeging aan hoofdstuk 10 waar al verschillende anekdotes zijn opgetekend, wilde ik dit bijzonder verhaal de lezer van het boek eveneens niet onthouden. Maynard M. Cohen schrijft een paar regels in zijn boek A stand against tyranny Norway’s Physicians and the nazi’s over een gebeurtenis Lees meer…

17 juli 2019

Bij het lezen van een boek stuitte ik op een persoonlijk verslag van Sjur Lindebrække wat gaat over de laatste dagen van de oorlog. Dit wilde ik de geïnteresseerde lezer niet onthouden. Om hoofdstuk 25 en 26 van het boek nog meer compleet te maken heb ik het aan de website toegevoegd als extra informatie. Eveneens toegevoegd (verwerkt in een aparte pagina) in welke hoofdstukken reistips zijn opgenomen en/of interessante locaties die bezocht kunnen worden.

9 juni 2019

Op bladzijde 251 wordt verwezen naar een gebeurtenis die plaatsvond in de laatste dagen van de oorlog. Een foto van de plaats ondersteunt het verhaal beter om de lezer een indruk te geven waar het voorval precies plaatsvond. De Noren lagen hier in een strategisch perfecte positie.